Lưu trữ thiên nhiên

Thái Bình Dương: báo cáo

Một báo cáo về Thái Bình Dương cho một bài học địa lý có thể được bổ sung bởi các sự kiện thú vị. Thông điệp về Thái Bình Dương chứa đựng rất nhiều nhận thức. Báo cáo Thái Bình Dương được đặt theo tên của Fernand Magellan, người đã vượt Thái Bình Dương từ bờ biển phía tây năm 1521

Báo cáo gió

Một báo cáo gió ngắn cho sinh viên có thể được trình bày trong vật lý. Tốt hơn là nên kể lại tin nhắn gió để có được điểm số cao nhất. Gió báo gió - nó là gì? Chúng ta biết rằng Mặt trời làm Trái đất nóng lên không đều: ở một nơi ấm hơn và ở