Lưu trữ TS

Công chúa ếch

Tóm tắt Công chúa Ếch Tóm tắt Vua có ba người con trai. Người trẻ hơn là Ivan Tsarevich. Đã đến lúc các hoàng tử thắt nút. Mỗi người trong số họ phải vật lộn với cô gái đó trên sân mà mũi tên của anh ta sẽ rơi xuống. Các anh trai đã đến với thương gia và boyar, và những người trẻ hơn

Tiểu sử ngắn Konstantin Tsiolkovsky

Konstantin Tsiolkovsky một tiểu sử ngắn được trình bày trong bài viết này và có thể được bổ sung bởi các sự kiện thú vị. Tiểu sử ngắn của Konstantin Tsiolkovsky Sinh ra trong gia đình của một người chăn gia súc ở làng Izhevsk, tỉnh Ryazan, vào ngày 5 tháng 9 năm 1857. Sau cơn sốt đỏ tươi ở tuổi thơ.

Tiểu sử ngắn Paul Celan

Paul Celan Một tiểu sử tóm tắt về nhà thơ và dịch giả nói tiếng Đức được trình bày trong bài viết này. Paul Celan tiểu sử tóm tắt Paul Angel (sau đó là tên thật của anh) được sinh ra vào ngày 21 tháng 11 năm 1920 tại thị trấn Chernivtsi, một phần của hoàng gia Romania. Mẹ anh rất