Lưu trữ báo cáo

Những phát minh của Benjamin Franklin

Thành tựu của Benjamin Franklin và phát minh, chính trị gia, nhà ngoại giao, nhà khoa học, nhà báo, nhà văn, nhà xuất bản và nhà quảng cáo được sử dụng ngay cả ngày nay. Những gì Benjamin Franklin trở nên nổi tiếng và những gì bạn đã phát minh ra, bạn sẽ tìm hiểu trong bài viết này. Những phát minh của Benjamin Franklin Benjamin Franklin trở nên nổi tiếng không chỉ

Những gì ca ngợi Erasmus của Rotterdam?

Erasmus của Rotterdam đã dành lời khen ngợi cho sự châm biếm của mình, bạn sẽ học được từ bài viết này. Erasmus của Rotterdam đã ca ngợi điều gì trong cuốn sách của mình? Erasmus của Rotterdam là đại diện nổi bật nhất của phong trào nhân văn, người đã đóng góp rất lớn vào sự hồi sinh của các giá trị của Cổ vật. Ông bảo vệ nhân quyền

Nho giáo: Ý tưởng chính

Nho giáo, những ý tưởng và nguyên tắc cơ bản của giáo lý Trung Quốc cổ đại được nêu ra trong bài viết này. Nho giáo, những ý tưởng cơ bản là ngắn gọn. Mục tiêu chính của Nho giáo là đạt được trạng thái của một "người chồng cao quý". Trạng thái này có thể đạt được bằng cách rèn luyện những phẩm chất đạo đức cao nhất của nhân cách trong chính bạn. Nó được đưa ra

Ý tưởng chính của Hegel

Những ý tưởng chính của triết học của Hegel, triết gia của tư tưởng cổ điển Đức, bạn sẽ học được gì từ bài viết này. Những ý tưởng chính của Hegel Georg Wilhelm Friedrich Hegel là một tác phẩm kinh điển của tư tưởng Đức và triết lý của ông là thành tựu của thế kỷ 19. Quan điểm của giáo sư được hình thành dưới ảnh hưởng của phép biện chứng

Ý tưởng chính của Socrates

Những ý tưởng chính của triết học Socrates, nhà tư tưởng và triết gia Hy Lạp cổ đại, bạn sẽ học được gì từ bài viết này. Socrates là tác giả của lý thuyết về tài hùng biện chân chính, dựa trên kiến ​​thức về sự thật. Các cuộc trò chuyện và bài phát biểu của ông được ghi lại bởi các sinh viên của nhà tư tưởng, và hôm nay chúng ta có một điều tuyệt vời

Vai trò của Socrates trong triết học

Thành tựu của Socrates trong triết lý của nhà tư tưởng và triết gia Hy Lạp cổ đại nổi tiếng được tóm tắt trong bài viết này. Socrates và sự đóng góp của ông cho triết học. Socrates đã đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của triết học cổ đại (470/469 - 399 trước Công nguyên). Cả đời tôi

Ý tưởng chính của Nietzsche

Những ý tưởng chính của F. Nietzsche, người sáng lập triết lý sống, được tóm tắt trong bài viết này. Những ý tưởng chính của Nietzsche Friedrich Nietzsche (1844-1900) là một triết gia châu Âu. Tên của nhà tư tưởng được mọi người biết đến. Thế giới quan của ông được phát triển dưới ảnh hưởng của các công trình của lý thuyết Schopenhauer và Darwin.

Những ý tưởng chính của đạo Hồi

Những ý tưởng cơ bản của đạo Hồi được nêu trong bài viết này sẽ giúp bạn chuẩn bị cho các lớp học và mở rộng kiến ​​thức của bạn trong lĩnh vực này. Những ý tưởng chính của đạo Hồi Người ta cho rằng đạo Hồi nảy sinh vào năm 622, trong thời kỳ Hijra, cuộc di cư đầu tiên của người Hồi giáo đến Medina

Những ý tưởng chính của Ushinsky

Ý tưởng chính của K.D.Ushinsky của một giáo viên nổi tiếng, được tóm tắt trong bài viết này. KD Ushinsky ý tưởng sư phạm chính Ushinsky Konstantin Dmitrievich - người sáng lập sư phạm khoa học Nga, người tạo ra các công trình khoa học sư phạm nổi tiếng không chỉ ở Nga, mà còn

Engels ý chính

Engels Friedrich, những ý tưởng chính của người chiến đấu xuất sắc và là giáo viên của giai cấp vô sản, một trong những người sáng lập chủ nghĩa cộng sản khoa học, được tóm tắt trong bài viết này. Những ý tưởng chính của Friedrich Engels ngắn gọn Nếu Karl Marx tạo ra triết lý xã hội của chủ nghĩa Mác, thì Friedrich Engels đã cố gắng xây dựng một triết lý,