"Spruce" Tóm tắt của Andersen Trong rừng, một cái cây nhỏ mọc lên. Cô ấy muốn lớn lên và rất ngại rằng một con thỏ có thể nhảy qua cô ấy, bởi vì điều này càng nhấn mạnh kích thước nhỏ bé của cô ấy. Cò nói với cô rằng anh đã thấy thế nào