Từ sách Lưu trữ

Danh ngôn tình bạn

Trích dẫn "Hoàng tử bé" về tình bạn của Fox và nhân vật chính được thu thập trong bài viết này. "Hoàng tử bé" trích dẫn về tình bạn Từ ngữ chỉ can thiệp vào việc hiểu nhau. Thật buồn khi họ quên bạn bè. Không phải ai cũng có một người bạn. Người lớn rất thích

"Hoàng tử bé" trích dẫn về hành tinh

"Hoàng tử bé" trích dẫn về hành tinh của nhân vật chính và về hành tinh Trái đất được thu thập trong bài viết này. Hoàng tử bé Hoàng tử trích dẫn về hành tinh Trên hành tinh của Hoàng tử bé, giống như trên bất kỳ hành tinh nào khác, thảo dược rất hữu ích và có hại. Vì vậy, nó ở đó

"Hoàng tử bé" trích dẫn về người lớn

Những câu nói của "Hoàng tử bé" về người lớn chứa đầy sự khôn ngoan. Những tuyên bố này cho thấy quan điểm của trẻ con về thế giới và thái độ của người lớn đối với cuộc sống. "Hoàng tử bé" trích dẫn về người lớn. Lúc đầu tất cả người lớn đều là trẻ em, chỉ một vài người trong số họ nhớ điều này.