Lưu trữ L

Tóm tắt về Lobo

Lobo Ernest Seton-Thompson tại Glance Lobo là một con sói Mỹ sống ở Thung lũng Curampo ở New Mexico. Trong giai đoạn của thập niên 1890, Lobo và đàn của ông buộc phải bắt đầu săn bắn gia súc của những người định cư, vì những người định cư trước đó đã tiêu diệt chúng

V.M. Tóm tắt của Garshin The Frog Traveller

V.M. Tóm tắt "The Frog-traveller" Garshin Con ếch lớn sống trong đầm lầy. Vào mùa thu, vịt bay qua đầm lầy và dừng lại nghỉ ngơi và ăn. Con ếch, biết rằng ở miền Nam ấm áp, đầm lầy tuyệt vời và những đám muỗi, đã yêu cầu bay cùng chúng.