Ý tưởng chính của Nietzsche

Những ý tưởng chính của F. Nietzsche, người sáng lập triết lý sống, được tóm tắt trong bài viết này.

Ý tưởng chính của Nietzsche

Friedrich Nietzsche (1844-1900) là một triết gia châu Âu. Tên của nhà tư tưởng được mọi người biết đến. Thế giới quan của ông được phát triển dưới ảnh hưởng của các công trình của lý thuyết Schopenhauer và Darwin. Friedrich Nietzsche thành lập triết lý sống, tuyên bố giá trị của thực tế cần phải hiểu.

Nietzsche đã phác thảo những ý chính trong các tác phẩm của mình:

  • Thần chết
  • Ý chí quyền lực
  • Đánh giá lại các giá trị
  • Chủ nghĩa hư vô
  • Siêu nhân

Hãy xem xét những ý tưởng phổ biến nhất của một nhà tư tưởng vĩ đại.

  • Ý chí quyền lực

Nietzsche sải bước cho sự thống trị và quyền lực. Đây là mục tiêu chính của anh ấy trong cuộc sống và ý nghĩa của sự tồn tại. Đối với các triết gia, ý chí đại diện cho nền tảng của thế giới, bao gồm nhiều tai nạn và chứa đầy sự rối loạn và hỗn loạn. Ý chí quyền lực đã dẫn Nietzsche đến ý tưởng tạo ra một "siêu nhân".

  • Triết lý sống

Cuộc sống, theo triết gia, là một thực tại độc đáo và riêng biệt cho mỗi người. Cô phê phán nghiêm khắc những giáo lý và cách diễn đạt liên quan đến suy nghĩ như một chỉ báo về sự tồn tại của con người. Ngoài ra, cuộc sống không nên được đánh đồng với khái niệm của lý trí. Nietzsche tin rằng cuộc sống là một cuộc đấu tranh không ngừng, phẩm chất chính là ý chí.

  • Siêu nhân

Triết lý của Nietzsche cũng đã chạm đến những ý tưởng cơ bản về người lý tưởng. Ông phá vỡ tất cả các quy tắc, ý tưởng và chuẩn mực theo quy định của mọi người. Nietzsche, như đã từng, nhớ lại rằng tất cả điều này là hư cấu, mà Kitô giáo đã áp đặt lên chúng ta. Nhân tiện, nhà triết học coi Kitô giáo là một công cụ áp đặt lên những phẩm chất con người tạo ra suy nghĩ mù quáng và làm cho kẻ yếu thoát khỏi những tính cách mạnh mẽ. Tôn giáo cũng vậy, lý tưởng hóa một người yếu đuối.

  • Sự thật

Nietzsche thảo luận ngắn gọn về các vấn đề của bản thể. Các triết gia chắc chắn rằng không thể chống lại thực nghiệm và sự thật. Khước từ hiện thực góp phần phủ nhận sự suy đồi và cuộc sống của con người. Người suy nghĩ chắc chắn rằng bản thể tuyệt đối không tồn tại. Chỉ có một vòng đời trong đó những gì đã từng được lặp đi lặp lại liên tục lặp lại.

Ngoài ra, Friedrich Nietzsche chỉ trích tôn giáo, đạo đức, khoa học, lý trí. Ông chắc chắn rằng hầu hết mọi người trên hành tinh đều là những cá nhân vô lý, khốn khổ và thấp kém. Cách duy nhất để quản lý chúng là thông qua hành động quân sự.

Nhà tư tưởng cũng hung hăng đối với phụ nữ. Ông xác định chúng với bò, mèo và chim. Vai trò duy nhất của người phụ nữ là truyền cảm hứng cho người đàn ông, và đến lượt anh ta, phải giữ cho cô ta nghiêm khắc và áp dụng hình phạt thể xác.

Chúng tôi hy vọng rằng từ bài viết này, bạn đã học được những ý tưởng chính của Nietzsche là gì.

Thêm một bình luận

Trả lời

E-mail của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *