Tóm tắt của Yanko, nhạc sĩ Một linh mục đã được đưa đến mẹ của mình để tha thứ cho tội lỗi của mình, và cậu bé đã được đặt tên và đặt tên là Jan. Nhưng cậu bé không chết, ngược lại