Tiểu sử Carl Jung ngắn gọn bác sĩ tâm thần Thụy Sĩ, người sáng lập tâm lý học phân tích được nêu trong bài viết này. Carl Jung tiểu sử ngắn Jung sinh ngày 26 tháng 7 năm 1875 trong một gia đình mục sư ở Keswil ở Thụy Sĩ. Carl Gustav Jung tốt nghiệp Khoa Y tại Đại học Basel. Từ 1900 đến